Wie zijn wij?

Graag stel ik mij aan u voor: mijn naam is Vincent van Münster. Zeven jaar geleden werkte ik in de commerciële sector, ik was manager van een hotel en had een internetbedrijf. In 2009 ging ik samen met mijn zus als vrijwilliger mee op een vakantiereis voor mensen met een lichamelijke beperking. Tijdens deze reis kwam ik tot twee conclusies: de deelnemers waren gelukkiger dan ik toen was, maar ze waren ook erg eenzaam.

2009 - G-Date.nl

Hun verhalen raakten mij erg en ik wilde hier graag iets mee doen. In 2009 startte ik daarom een datingsite voor mensen met een beperking. Al vanaf het allereerste begin is G-date.nl (voorheen Handicap-dating.nl) de grootste datingsite voor mensen met een beperking in Nederland.
Uit contacten met de leden van G-date.nl kwam naar voren dat online daten niet voor iedereen geschikt is. Zo bleek dat 80% van de leden geen goed profiel kan maken en moeite heeft met het leggen van sociale contacten.

2013 - DatingAssistent

Om die reden startte ik in 2013 DatingAssistent.nl, nu het bureau gespecialiseerd in de persoonlijke begeleiding van singles met een lichamelijke, visuele, (licht) verstandelijke beperking, autistische stoornis of Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). De doelgroep van DatingAssistent.nl heeft een hoog niveau, maar valt vanwege hun stempel ‘beperking’ tussen wal en schip.

2014 - Stichting Philia

Uit gesprekken met leden van DatingAssistent.nl bleek dat de meerderheid van onze leden regelmatig gevoelens van eenzaamheid ervaart en op zoek is naar een duurzaam sociaal netwerk buiten familie en begeleiders. Veel van hen starten een online zoektocht zonder resultaat, komen te weinig in contact met anderen of weten niet hoe ze gelegde contacten kunnen voortzetten. Om die reden startte ik in 2014 Stichting Philia, het oud-Griekse woord wat ‘vriendschap’ betekent. Stichting Philia heeft een bredere doelstelling. Het doel van de stichting is om het welzijn en geluk van mensen met een beperking te bevorderen op het gebied van vriendschap door de ontwikkeling van een duurzaam sociaal netwerk. Het bestrijden van eenzaamheid binnen de doelgroep staat hierbij voorop, als eerste stap naar het doel.

Daarnaast is Sociale cohesie hard nodig in Nederland. Door bezuinigingen vanuit de overheid dreigen delen van de samenleving ‘vergeten te worden’. Door de individualisering is ‘een bakkie bij de buurvrouw’ niet meer vanzelfsprekend, met de projecten 'BioSoepi.nl',  ‘Samen op zoek naar vriendschap’ en 'Bootcamp4Friends' gaan we daar verandering in brengen. 

Winst van onze activiteiten word volledig ingezet voor het algemeen belang. Stichting Philia zal zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang. Daarnaast heeft de stichting (primair) geen commerciƫle activiteiten. Als er mogelijk op een activiteit winst wordt gemaakt is die activiteit van bijkomende aard en zal de winst van die activiteit volledig worden ingezet voor het algemeen belang.