Mensen verbinden zit in ons DNA!

Team Stichting Philia

Stichting Philia is opgericht op 28 december 2014 en ingeschreven onder nummer 62188216 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Amsterdam.

BTW-nummer: 820.355.744

T.: 0252 865 616
W.: www.StichtingPhilia.nl

Doelstellingen volgens statuten en andere interne regelgeving:

A. Het bevorderen van het welzijn van mensen met een beperking, op het gebied van relatievorming en vriendschap;
B. Het bestrijden van eenzaamheid van mensen met een beperking;
C. Het bevorderen van de creatieve en persoonlijke ontwikkeling van mensen met een beperking;
D. Een bijdrage leveren aan de emancipatie van mensen met een beperking.

De stichting beoogt uitdrukkelijk niet het maken van winst.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
Het beleid van StichtingPhilia is terug te vinden in het beleidsplan 2015-2018. In dit document vindt u een overzicht van het meerjarenbeleid en de toekomstvisie. Klik hier voor het document.

Bestuur: het beloningsbeleid en de namen van de bestuurders
Het bestuur van Stichting Philia bestaat uit drie bestuursleden: Atrid Kochen (voorzitter), Sandra Olschinski (penningmeester) en Jeffry Tchong (secretaris). De bestuursleden van de Stichting Philia ontvangen geen beloning.

Beloningsbeleid medewerkers
Er zijn drie bestuursleden bij de stichting die werken als onbezoldigde vrijwilligers. Zij worden bijgestaan door externe adviseurs. Aanvullend wordt gewerkt met vrijwilligers die wij incidenteel kunnen inzetten.

Uitgeoefende activiteiten 2015
Via deze link krijgt u een compact overzicht van de activiteiten die we in 2015 ondernomen hebben.

Financiële verantwoording
Een algemene en financiele verantwoording (jaarrekening en jaarverslag) is niet beschikbaar. De financiën worden bijgehouden in een maandelijkse boekhouding. Na afloop van het kalenderjaar wordt een jaarverslag opgemaakt door een accountantsbureau en ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd.  Alle bestuursleden tekenen de jaarrekening bij goedkeuring.Het eerste jaarverslag (met jaarrekening) wordt opgemaakt voor het eerste volledige jaar na oprichting. Deze stukken zijn omstreeks april 2016 te vinden op deze site.

Winst van onze activiteiten word volledig ingezet voor het algemeen belang. Stichting Philia zal zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang. Daarnaast heeft de stichting (primair) geen commerciƫle activiteiten. Als er mogelijk op een activiteit winst wordt gemaakt is die activiteit van bijkomende aard en zal de winst van die activiteit volledig worden ingezet voor het algemeen belang.