Organisatie

Stichting Philia is een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk. De stichting wordt geleid door een coördinator die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het beleid en de dagelijkse gang van zaken. De algemeen coördinator wordt ondersteund door vier vrijwilligers: een management assistent, een coördinator PR en een vrijwilligerscoördinator. De projecten van Stichting Philia worden uitgevoerd door een enthousiast team van goed getrainde en gescreende vrijwilligers.

Bestuur:

Het bestuur van Stichting Philia bestaat uit 3 leden. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting naar derden en stelt het beleid, het jaarverslag en de jaarrekening vast.

A. Kochen

A. Kochen

voorzitter

Dhr. J Tchong

Dhr. J Tchong

Secretaris

Mw. S. Olschinski

Mw. S. Olschinski

Penningmeester

Het Team

Een klein team van vrijwiligers zorgt ervoor dat de vrijwilligers de diensten en activiteiten zo zelfstandig mogelijk draaiende houden. Om dit te realiseren, werft het team nieuwe vrijwilligers en worden bestaande vrijwilligers begeleid. Daarnaast zorgen zij voor randvoorwaarden als het ontwikkelen van nieuwe activiteiten en het opzetten van nieuwe projecten in samenwerking met partners.

De coördinator is hoofd van het stichtingsbureau en verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en de dagelijkse gang van zaken. Dagelijkse leiding: Vincent van Munster, directeur. (ma/di/do)

Wil jij ook deel uitmaken van ons team?

Stichting Philia is continu op zoek naar vrijwilligers. Lijkt jou het  leuk  om deel uit te maken van onze stichting?  Wil jij je met  enthousiasme inzetten voor het werven van donateurs, het coachen van leden, het beantwoorden van correspondentie of  een andere rol waarin jou kwaliteiten tot zijn recht komen? Meld je aan, word vrijwilliger! Lees meer >>

Steun ons

Winst van onze activiteiten word volledig ingezet voor het algemeen belang. Stichting Philia zal zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang. Daarnaast heeft de stichting (primair) geen commerciële activiteiten. Als er mogelijk op een activiteit winst wordt gemaakt is die activiteit van bijkomende aard en zal de winst van die activiteit volledig worden ingezet voor het algemeen belang.