Onze doelstellingen

In het strategisch beleidsplan 2015/2018 heeft Stichting Philia haar doelstellingen vastgelegd. 

Het officiële doel van Stichting Philia is:

A. Het bevorderen van het welzijn van mensen met een beperking, op het gebied van relatievorming en vriendschap;
B. Het bestrijden van eenzaamheid van mensen met een beperking;
C. Het bevorderen van de creatieve en persoonlijke ontwikkeling van mensen met een beperking;
D. Een bijdrage leveren aan de emancipatie van mensen met een beperking.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

A. Actief te zoeken naar genoemde mensen;
B. Het met elkaar in contact brengen van mensen met een beperking en hun omgeving;
C. Het opzetten en in stand houden van projecten.

Steun ons