Missie & Visie

In het strategisch beleidsplan 2015/2018 heeft Stichting Philia haar missie en visie vastgelegd. 

Missie

Stichting Philia vindt dat elk mens recht heeft op liefde en vriendschap. Om tal van redenen kan iemand de aansluiting missen en in een isolement raken. Stichting Philia biedt de kans om uit dit isolement te komen en de draad weer op te pakken.

Visie

Stichting Philia is van mening dat zowel een individu als de samenleving zich ontwikkelt door in contact te komen met anderen en kennis en inzichten uit te wisselen. Stichting Philia wil hierin een schakelfunctie vervullen door mensen met een beperking bij elkaar te brengen en hier mogelijkheden voor te creëren.

Steun ons