Kernwaarden

Onze kernwaarden verwoorden de identiteit van onze organisatie. Zij bepalen het karakter van Stichting Philia en geven richting bij keuzes in de beleidsontwikkeling, strategie en activiteiten. Daarnaast vormen zij de leidraad voor hoe medewerkers, talenten en vrijwilligers zich in hun werk gedragen en met elkaar omgaan. Dankzij onze gedeelde kernwaarden ontstaat er saamhorigheid die leidt tot betrokkenheid en trots.

Stichting Philia is vooruitstrevend en staat voor Passie, Gelijkwaardigheid en Ondernemend

Passie

Wij hebben plezier in alles wat we doen, zijn gepassioneerd en toegewijd. We hebben passie voor onze missie en dagelijks verbeteren wij onszelf en onze oplossingen. Passie die leidt tot gedrevenheid en vooruitstrevendheid en waarmee wij elkaar en onze leden inspireren.

Gelijkwaardigheid

Ieder mens heeft een beperking, maar ook een talent. Samen versterken wij elkaar en samen maken wij het verschil. We combineren onze kwaliteiten en bundelen onze krachten. Wij dagen elkaar uit het beste in onszelf naar boven te halen. Plezier en enthousiasme zijn hierbij onze kernwoorden.

Ondernemend

Wij denken in mogelijkheden en niet in beperkingen. We vernieuwen, nemen verantwoordelijkheid en blijven actief op zoek naar verbetering en alternatieven om onze doelstelling te bereiken.

Groeien    

Groeien in participatie, zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en grip op het eigen leven. Wij helpen mensen met een beperking te groeien en ondersteunt hen daar waar dat nodig is. Wij groeien zelf in professionaliteit en kwaliteit. Continu worden beleid en processen in de organisatie aangepast en verbeteringen nagestreefd.

Aanvullende waarden zijn vriendschap, openheid en verbinden.